Een stevige botsing in de autobranche

IMG_1644-Desktop-Resolutie

 

 

 

 

 

 

Conflict over de familienaam: ga naar de mediator !

Er zijn bedrijven met een identieke of sterk gelijkende (familie)naam, die deze naam ook in dezelfde branche gebruiken. Soms hebben deze bedrijven goede afspraken over het gebruik van de naam gemaakt, maar meestal is hier in het verleden niet of niet goed over nagedacht. Deze situatie vormt regelmatig een tikkende tijdbom. Zeker als men met ruzie uit elkaar is gegaan. De eigen gevoelsmatige aanspraak op de familienaam speelt hierbij dan meestal een grote rol.

Maar zelfs als er goede afspraken gemaakt zijn over het gebruik van de naam kan het later toch nog fout gaan. Een voorbeeld van een boeiende kwestie om de familienaam kwam ik tegen bij de Rechtbank Utrecht C/16/396687/KG ZA 15-530. Het gaat hierbij om de naam NEFKENS in de autobranche. Ruzie tussen de nazaten van grondlegger Jan Nefkens leidde er toe, dat er meerdere automobielbedrijven naast elkaar ontstonden met NEFKENS in de handelsnaam. Zo ontstond er in Nederland een lappendeken aan Nefkens bedrijven, onderverdeeld in merken (Peugeot, Opel en Renault) en steden (Utrecht, Amersfoort, Soest etc.).

In de jaren 50 werden er al wel contractuele afspraken gemaakt over het gebruik van deze familienaam. Toch wilde één van de partijen (Henri Nefkens) deze afspraken aanpassen om te kunnen uitbreiden. De andere partij (Nefkens Leeuw) wilde hier echter niet aan meewerken, hierbij wijzend op eerder gemaakte afspraken.

Er volgde een conflict waarbij beide partijen vasthielden aan hun eigen standpunt en ze niet van wijken wilden weten. De zoektocht naar duidelijkheid eindigde in de Rechtbank, waar de rechter uitspraak deed in het voordeel van Nefkens Leeuw. De voorgenomen plannen van Henri Nefkens kunnen dus vooralsnog de kast in.

Als je het vonnis leest, kan je je indenken dat er ondanks de uitspraak van de rechter nog wat blijft smeulen tussen partijen. Immers, het echte probleem (bedrijven met gelijkende namen, actief in dezelfde branche en dezelfde regio) is helemaal niet opgelost met deze uitspraak. De reeds bestaande verwarringwekkende situatie blijft dus gewoon bestaan.

Wat Merk & Mediation betreft is dit het moment om elkaar serieus te nemen en om alsnog om de tafel te gaan, zodat er voor beide partijen naar een goede langere termijn oplossing gezocht kan worden. Want opvallend genoeg gaven beide partijen aan dat het hen juist te doen was om verwarring tussen de bedrijven te voorkomen !

Merk & Mediation is door zijn inhoudelijke IP kennis en onafhankelijke en neutrale opstelling als mediator in staat partijen, die in conflict zijn, naar een passende en vooral praktische oplossing te begeleiden. Hierdoor wordt het conflict opgelost, een rechtszaak voorkomen en de onderlinge relatie verbeterd.

Victor Wetjens
Mediator
IP adviseur