Werkwijze

M&M hanteert 5 stappen in het mediationproces.

↓ 1. Contact

Partijen hebben een conflict en besluiten gezamenlijk en vrijwillig om het conflict op te lossen door middel van mediation. Eén van de belanghebbenden neemt contact op met Merk&Mediation (M&M).

↓ 2. Intake gesprekken

Om een goed beeld van de aard en omvang van de zaak te krijgen, voert M&M met beide partijen een individueel intakegesprek. Tijdens de intake wordt geïnventariseerd wat het probleem is en welke belangen er in het geding zijn. Daarnaast informeert M&M de partijen over het mediationproces, de werkwijze en de kosten.

↓ 3. Mediationovereenkomst

Als partijen na de intake besluiten om het mediationproces te starten, wordt er een mediationovereenkomst opgesteld. Hierin staan de zakelijke en procedurele afspraken die partijen en M&M met elkaar maken over het te volgen mediationtraject. Denk hierbij aan afspraken over de geheimhouding, kostenverdeling en de onpartijdigheid van de mediator. Alle partijen tekenen de overeenkomst.

↓ 4. Mediationgesprekken

Na ondertekening van de mediationovereenkomst starten de gezamenlijke gesprekken. Er kunnen ook gesprekken plaats vinden tussen de mediator en afzonderlijke partijen. De mediator nodigt beide partijen uit om hun visie op het conflict te geven. Daarna gaat de mediator op zoek naar de onderliggende belangen die een rol spelen in het conflict. Vervolgens zoeken de partijen de beste oplossing voor hen beide en onderhandelen zij over de voorwaarden van de oplossing. Waar nodig wordt de gekozen oplossing verder uitgewerkt en eventueel getoetst op (juridische) haalbaarheid.

↓ 5. Vaststellingsovereenkomst

De gemaakte afspraken worden tot slot vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is bindend. Na ondertekening van de overeenkomst door beide partijen is de mediation afgerond.