IP Consulting

M&M biedt laagdrempelige en praktische IP consulting aan. Concreet juridisch advies met oog voor uw commerciële belangen. Dit doet M&M op strategisch, maar ook op operationeel niveau. U kunt hierbij denken aan de onderstaande IP consultancy diensten.

↓ IP SCAN

M&M heeft speciaal voor bedrijven die willen weten of hun waardevolle IP wel goed beschermd is een IP scan ontworpen. Het is een scan van uw gehele IP portfolio (merken, octrooien, domeinnamen etc.). Er wordt niet alleen gekeken naar de registraties of gevolgde strategie maar ook naar de administratie, gebruikte systemen en merkenbureaus etc. Door deze analyse krijgt u een goed inzicht in de sterke en zwakke punten van uw eigen IP portfolio. Tenslotte krijgt u concreet advies hoe uw IP portfolio kan versterken en de waarde van uw IP en dus uw bedrijf kan vergroten.

↓ IP Registratie en beheer

M&M is ook in te zetten op operationeel niveau. M&M bewaakt uw deadlines en brengt waar nodig uw portefeuille op orde. Denk hierbij aan het verzorgen van registraties, vernieuwingen, opposities en bewakingen. Dit kan vanzelfsprekend ook in samenwerking met uw juridisch adviseur of merkenbureau.

M&M helpt u ook graag bij het implementeren van een (andere) IP strategie of om IP intern op de kaart te zetten. Dit kan door het schrijven van een brandmanual, een presentatie aan het personeel of door het geven van trainingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de juridische kaders als ook met de commerciële en organisatorische belangen die een rol spelen.

↓ Verzilveren van IP

Bedrijven realiseren zich steeds meer dat een IP portfolio een waarde vertegenwoordigt. Ook bij de verkoop van uw bedrijf of een fiscale afrekening speelt de waarde van uw IP portfolio een rol. M&M denkt graag met u mee hoe u deze waarde van uw IP kunt vergroten of optimaal kunt benutten. Bijvoorbeeld door het verstrekken van licenties of het verpanden of verkopen van uw IP. M&M verschaft u graag inzicht in uw opties.

↓ Oplossen IP conflicten

Wanneer u een IP conflict heeft en IP mediation niet gewenst is, staat M&M u ook graag bij met raad en daad.

Wat is IP?

IP (Intellectual property) verwijst naar een verzameling rechtsgebieden die veelal dienen om nieuwe ideeën of producten wettelijk te beschermen. Daaronder vallen bijvoorbeeld het auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, modellenrecht, portretrecht en domeinnamenrecht. IP is in Nederland ook wel bekend onder de term IE (Intellectuele Eigendom).